Skip to content
kontakt@pipser.pl +48 690 695 645

Profesjonalny feed zawierający kilkadziesiąt par walutowych (w tym z PLN), odświeżanych w czasie rzeczywistym.

W naszej ofercie posiadamy feedy walutowe dostępne w trzech wybranych formatach danych.

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych, feedy mogą być wykorzystywane w dowolnych aplikacjach wymagających dostępu do często aktualizowanych i dokładnych kursów walut.

Format CSV

CSV (ang. Comma Separated Values) – wartości rozdzielone przecinkiem). Format przechowywania danych w plikach tekstowych i odpowiadający mu typ MIME text/csv.

Format XML

XML (ang. Extensible Markup Language) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

Format JSON

JSON (ang. JavaScript Object Notation) – lekki format wymiany danych komputerowych.  JSON jest formatem tekstowym, będącym podzbiorem języka JavaScript. Typ MIME dla formatu JSON to application/json.

Opis struktury plików

Symbol, kurs ASK, kurs BID, kurs MID, data i godzina (znakiem rozdzielającym poszczególne człony jest symbol przecinka).

EURPLN,4.4876,4.5103,4.49895,2011-01-01 12:00:00.853397

USDPLN,3.5036,3.5066,3.5051,2011-01-01 12:00:00.853397

CADPLN,3.3722,3.3762,3.3742,2011-01-01 12:00:00.853397

<?xml version=”1.0″?>
<pairs>
<pair>
<name>EURPLN</name>
<bid>4.4876</bid>
<ask>4.5103</ask>
<mid>4.49895</mid>
<time>2011-01-01  18:35:56.595245</time>
</pair>
<pair>
<name>USDPLN</name>
<bid>3.5036</bid>
<ask>3.5066</ask>
<mid>3.5051</mid>
<time>2011-01-01  18:35:56.595245</time>
</pair>
</pairs>

{

„EURPLN”:{„name”:”EURPLN”, „bid”:”4.4876″,”ask”:”4.5103″, „mid”:”4.49895″, „time”:”2011-01-01 12:00:00.853397″},

„USDPLN”:{„name”:”USDPLN”, „bid”:”3.5036″,”ask”:”3.5066″, „mid”:”3.5051″, „time”:”2011-01-01 12:00:00.853397″},

„CADPLN”:{„name”:”CADPLN”, „bid”:”3.3722″,”ask”:”3.3762″, „mid”:”3.3762″, „time”:”2011-01-01 12:00:00.853397″}

}

Back To Top